• VI
  • EN
  • Chi nhánh 1 : 6F - 6H Phan Kế Bính, Phường Đa kao, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh
  • SĐT : 0982396632
  • Chi nhánh 2 : 39 Trần Huy Liệu , Phường 12, Quận Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh
  • SĐT : 0982396632 
  • Gmail : spaopal@gmail.com
  • Website : spaopal.com